Topics in Punjabi

ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ www.dialalaw.org ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜਾਉ।

ਪਰਿਵਾਰ - ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  ਨੰਬਰ

6110 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ

6111 ਸਾਲਸੀ

6155 ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ

ਪਰਿਵਾਰ - ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸੁਪਾਉਜ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

6115 ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

6122 ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਦਾਲਾ

6124 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣਾ

6162 ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਪਰਿਵਾਰ - ਬੱਚੇ

6140 ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚ

6142 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

6156 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ

ਪਰਿਵਾਰ - ਚਾਇਲਡ ਸੁਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਾਉਜ਼ਲ ਸੁਪੋਰਟ

6117 ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਰਚਾ

6123 ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਲਈ ਖਰਚਾ

6133 ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

ਵਸੀਅਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ

6178 ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼

ਅਪਰਾਧ - ਅਪਰਾਧੀ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

6206 ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ (ਸਟਾਕਿੰਗ), ਅਪਰਾਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (ਕਰਿਮੀਨਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ

6215 ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ

6216 ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ

ਅਪਰਾਧ - ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ

6220 ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ

6268 ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਨਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੇਫਿਟਸ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ

6241 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ - ਗਲਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ

ਕਰੈਡਿਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ

6248 ਉਧਾਰ (ਲੋਨ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

6238 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ - ਨੰਬਰ

6239 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ  

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ

6425 ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ

ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ

6430 ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ